Inscripcions

Nom*

Cognoms*

Empresa / Entitat*

NIF/CIF*

Adreça*

-

Codi Postal*

Població*

E-mail*

Telèfon*

Notes:                 

* Per a formalitzar la inscripció s’haurà d’omplir i enviar aquest formulari. Un cop enviat, rebran en el seu e-mail el número de compte on realitzar la transferència corresponent

** Haurà d’omplir-se un formulari per persona i inscripció

*** La inscripció s’entendrà realitzada un cop la organització tingui constància del pagament fet i complimentat el formulari d’inscripció

Per a qualsevol dubte o aclariment pot trucar-nos al 977 24 44 78 (en horari de 9 a 15h) o enviar-nos un mail a inscripcion@openenergyinstitute.com